Email:

Podpora a obecné dotazy: netfox@fit.vutbr.cz

Adresa:

Jan Pluskal
UIFS FIT VUT
Božetěchova 2
6012 66 Brno

Copyright © 2015 Brno University of Technology. All rights reserved.

CZ | EN